Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

Zmena triedeného zberu v našej obci!Vytlačiť
 

Vážení občania,
chceme vás informovať o dôležitej zmene v zbere triedeného odpadu v našej obci.

   Od 10.apríla sú po obci rozmiestnené 1100 l kontajnery na zber plastov a skla, ktoré sú viditeľne označené.

  Zber triedeného odpadu bude zabezpečovať spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA, a.s., Považská Bystrica svojím vozidlom.

O ďalšom doplnení stojísk sa uvažuje až v roku 2018. Taktiež pripájame podrobný zoznam triedených komodít, ktoré by mala realizovať každá domácnosť.

1100 l žltý kontajner na plasty + plasty sa budú vyvážať každý mesiac.

 (Do kontajnera sa zbierajú aj  TETRAPAKY, PLECHOVKY A KONZERVY. Obaly musia byť čisté!!!

 1100 l zelený kontajner na sklo sa bude vyvážať 1x za dva mesiace.

(Do tohto kontajnera sa zbierajú sklenené obaly vyprázdnené a umyté. Musia byť čisté!!!)

Tiež Vás prosíme, aby ste odpady hádzali rovno do kontajnerov a nenechávali vrecia a tašky s odpadom pri kontajneroch.

Popri tomto bude aj ďalej fungovať  vrecový zber plastov 1 x mesačne.

Zoznam stojísk: Obec Lysá pod Makytou: Kontajner S: Dolný koniec – pri moste

                                                                           Kontajner S+P:  Dolný koniec – pri Kučíkovcoch

                                                                           Kontajner S+P:  Parkovisko – centrum obce

                                                                           Kontajner S+P: Centrum obce – Za kult. domom

                                                                           Kontajner S+P: odbočka Štiepkovce

                                                                           Kontajner S+P: parkovisko – Pri dome smútku

                                                                           Kontajner S: pri obecných garážach

                                                                           Kontajner S+P: pri Základnej škole

                                                                           Kontajner S+P: pri pekárni

                                                                           Kontajner S+P: pri križovatke na Dešnú (m. č. Vnukovce)

                                                           Dešná:   Kontajner S+P: pri obchode v Dešnej

                                                                           Kontajner: S+P: odbočka Vlkovce

                                                       Strelenka:  Kontajner S+P: Slamkovce – pri moste

                                                                           Kontajner S: pri obchode v Strelenke

                                                                           Kontajner S+P: Drdákovce- odbočka na stanicu

Zoznam stojísk , kde boli kontajnery umiestnené a podrobné informácie o odpadoch

 nájdete na našej webovej stránke obce – v sekcii Odpadové hospodárstvo

http://www.lysapodmakytou.sk/odpadove-hospodarstvo.html

 

 


 
 

Úradná tabuľa

Dôvody prečo byť poistencom VšZPVytlačiť
 


 
 

Voľba hlavného kontrolóraVytlačiť
 


 
 

Dodatok k VZN č.3/2016Vytlačiť
 


 
 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2015Vytlačiť
 


 
 

VZN obce Lysá pod Makytou č. 1/2017Vytlačiť
 


 
 

TKR preladenie kanálov z SD na HD vysielanieVytlačiť
 

V stredu 14.12. prebehlo na TKR prelaďovanie slovenských programov do HD kvality v digitálnom vysielaní DVB-C.

Je potrebné aktualizovať TV príjmače aj set top boxy, ale najskôr treba pri STB vykonať výrobné nastavenie prijímača. Vo väčšine prípadov stačí automatické ladenie.

Pri preladení sa znova pri niektorých tv príjmačoch (Samsung, LG) uloží poradie programov ako pred preladením.

Pri značkách Sony, Panasonic, Philips a iné značky, je potrebné si zvoliť( nastaviť) svoje poradie programov manuálne.

 

Parametre ladenia:

Frekvencia:                      Rýchlosť: 6900                  Modulácia: QAM 256

314 000  kHz

322 000  kHz

330 000  kHz

338 000  kHz

346 000  kHz

354 000  kHz


 
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017Vytlačiť
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016.

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 5/2016 možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Dotácie v zmysle VZN na r. 2017 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti (spolu s požadovanými prílohami) doručenej do podateľne Obecného úradu v Lysej pod Makytou do 31.12.2016.

 


 
 


Úvodná stránka