Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie cenových ponúk - detské ihrisko pri MŠVytlačiť
 


 
 

Prejdite na EkasuVytlačiť
 

Prejdite na Ekasu...0001.jpgPrejdite na Ekasu...0002.jpg


 
 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018 NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBUVytlačiť
 

PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018 NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov uvádzame priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 na opatrovateľskú službu

 

Poskytovateľ: OBEC LYSÁ POD MAKYTOU

Poskytovaná služba: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Priemerný počet klientov

Počet odpracovaných hodín za rok 2017

Priemerné EON na jedného klienta/mesiac

Priemerné EON

 za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby

 

12 535 €

 

3

 

2476

 

348,19 €

 

5,06 €

 

 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU ZA ROK 2018

 

Obec: Lysá pod Makytou

Forma sociálnej služby: Terénna

Priemerný počet prijímateľov opatrovateľskej služby za rok 2018              3

 

 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní

podľa osobitného predpisu³⁸,

 

11 195,88 €

b)poistenie a povinné príspevky na starobné poistenie a povinné

príspevky na starobné sporenie platené zamestnávateľov v rozsahu

určenom podľa písmena a):

3 466,55 €

c) tuzemské cestovné náhrady:

0,00 €

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie:

0,00 €

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov:

0,00 €

f) dopravné:

0,00 €

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov:

0,00 €

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci:

0,00 €

i) výdavky na službu

0,00 €

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného

predpisu ²ᵒ, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej

pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu ³⁹:

0,00 €

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka³²,odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel toho istého druhu alebo porovnateľné veci:

0,00 €

EON za rok 2018

 

14 662,43 €

Celkový príjem z úhrad

2 127,22 €

Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok

2 476 hod.

EON po odpočítaní celkových úhrad

12 535,21 €

Priemerná výška EON na 1 hod opatrovateľskej služby v €

5,06 €

     

 


 
 

Úroveň vytriedenia odpadov v našej obci za rok 2018Vytlačiť
 

úroveň vytriedenia odpadov.jpg


 
 

Darujte krv...Vytlačiť
 

                 Trenčiansky samosprávny kraj

                        Tlačová správa                    

Darujte krv...

Darujte krv...

kvapka krvi.jpg

Trenčín, 10. mája 2019

Trenčianska župa bude opäť pomáhať, do Jarnej kvapky krvi sa môžete zapojiť aj vy

Koncom mája sa v priestoroch župného úradu v Trenčíne uskutoční už v poradí 9. spoločný odber krvi zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a jeho obyvateľov. Vzácnu tekutinu bude možné darovať aj v  troch župných nemocniciach.

Od prvej župnej Kvapky krvi uplynulo už takmer 5 rokov, za toto obdobie sa podarilo Trenčianskej župe v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) Trenčín a považskobystrickou, myjavskou a bojnickou nemocnicou odobrať dobrovoľným darcom viac ako 200 litrov krvi. V tradícií pomáhať ľuďom pokračuje župa aj v tomto roku. „Pred 5 rokmi, keď sme na župe zorganizovali prvý spoločný odber krvi zamestnancov mi ani nenapadlo, že sa z Kvapky krvi stane pravidelná a obľúbená kampaň. Okrem zamestnancov Úradu TSK prišli darovať krv aj študenti našich stredných škôl, zamestnanci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, či už z centier sociálnych služieb, múzeí, knižníc alebo osvetových stredísk. Okrem nich sa jej s obľubou zúčastňujú aj členovia viacerých dobrovoľných hasičských zborov a pridala sa aj verejnosť z celého kraja. Teší ma, že myšlienka župnej kvapky krvi má úspech a ľudia sa vedia spojiť pre dobrú vec,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorý sa pravidelne a hlavne aktívne spoločných odberov krvi zúčastňuje.

V tomto roku termín Jarnej kvapky krvi Trenčianskeho samosprávneho kraja pripadol na stredu 29. mája 2019. V tento deň môže verejnosť prísť do priestorov Úradu TSK a v čase od 8.00 h do 10.00 h odovzdať malý kúsok seba a pomôcť tak tým, ktorí potrebujú alebo v budúcnosti budú potrebovať transfúziu krvi. Aj tentokrát bude Jarná kvapka krvi dvojdňová. V utorok 28. mája od 6.00 h môžu darcovia navštíviť hematologicko-transfúzne oddelenie v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici a v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Odber krvi v NsP Myjava je naplánovaný rovnako, ako na župe, v stredu 29. mája 2019 od 6.00 h.

Okrem dobrého pocitu sa dobrovoľní darcovia môžu tešiť aj na malý darček. Za svoj šľachetný čin dostane každý, kto príde na župný úrad darovať vzácnu červenú tekutinu, je limitovanú edíciu trička, ktoré dala župa vyrobiť práve pri príležitosti spoločného odberu krvi.

Príprava na darovanie krvi je dôležitá, nepodceňte ju!

Je nutné, aby každý darca bol pred odberom dostatočne hydratovaný. Dvadsaťštyri hodín pred samotným odberom je potrebné vypiť dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom ďalších 500 ml tekutín. Darca by nemal hladovať a na odber krvi chodiť nalačno. Večer pred odberom a taktiež tesne pred odberom sa neodporúča konzumovať tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá, ako je ovocie, zelenina, sucháre, netukové pečivo, džem a med.

 

Pred odberom krvi je zakázané fajčiť (minimálne 6 hodín), piť alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) a vystavovať sa priveľkej psychickej a telesnej námahe (deň pred odberom). Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov (ALT). Každý darca musí dbať na to, aby bol oddýchnutý, čerstvý, po výdatnom spánku, pretože jeho fyzický stav sa odzrkadlí aj na kvalite krvi, ktorú daruje.

 

Príďte nám pomôcť urobiť dobrú vec! Možno práve vaša kvapka krvi niekomu zachráni život.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Národnej transfúznej služby SR.

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Matej Plánek, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, matej.planek@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 654, mobil +421/ 901/ 918/ 137


 
 


Úvodná stránka