Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Geografia

Prírodné pomery

Obec Lysá pod Makytou leží v malebnom prostredí Lýsskeho priesmyku na úpätí Javorníkov a Bielych Karpát.

Na ploche 3340 ha (rozloha obce) sa vyskytujú tri základné typy reliéfu:

1. Pahorkatinný, s relatívnou výškovou členitosťou 101 – 160 m, s nadmorskými výškami 350 – 500 m.
2. Vrchovinový, s relatívnou výškovou členitosťou 161 – 310 m, s nadmorskými výškami 550 – 750 m.
3. Hornatinový, s relatívnou výškovou členitosťou 310 – 430 m, s nadmorskými výškami 750 – 922 m.

Najväčšiu časť obce zaberá vrchovinový reliéf, hornatinový sa vyskytuje v severnej časti a pahorkatinný reliéf je vlastne reliéf lysianskej brázdy.
Stred obce leží v nadmorskej výške 360 m.
Na území obce sa stretávajú dve geomorfologické jednotky: Javorníky a Biele Karpaty. Pravda, Biele Karpaty zaberajú veľmi malú časť územia našej obce – časť Kýčerskej hornatiny.

Takmer polovica plochy Lysej pod Makytou je v súčasnosti zalesnená (1614 ha), pričom úhrnný lesný fond je ešte o 35 ha väčší.

V lesoch najviac rastie smrek (monokultúry), borovica, buk, ale aj jedľa, javor, breza, lipa, jaseň štíhly, brest horský, osika, čerešňa, smrekovec a duglaska.

Bylinný podrast je charakteristický rastlinami: marínka voňavá (Asperula odorata), kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), fialka lesná (Viola silvatica), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera), mliečka múrová (Mycelis muralis), hluchavka žltá (Lamium gahobdolon) a iné.

Vzhľadom k pomerne pestrej skladbe lesa rastie u nás veľa druhov hríbov, ktoré lákajú hubárov.

Sú to predovšetkým kozáky (brezový, osikový), plávky, rýdziky, bedle vysoké, „dubáky“ (hríb obyčajný), masliaky, kuriatka atď.

V letnom a jesennom období sa môžeme na potulkách krajinou osviežiť jahodami, malinami, ostružinami, a pokiaľ máme šťastie, aj čučoriedkami (Beňadín).

Flyšové pásmo, ktorého súčasťou je územie Lysej pod Makytou, má nepriaznivé hydrologické podmienky, ktoré znemožňujú vsakovanie zrážkovej vody a jej koncentráciu.

Preto sa u nás nachádza množstvo pramienkov s malou výdatnosťou, z ktorých mnohé z nich v suchšom období vysychajú – napr. v častiach obce na Kútku, u Švehlov, Šústové, Beňadín.

No nachádzajú sa aj pramene s výdatnosťou 2 - 7 l/sek. (celoročne) – Okrajkovce, Dešná, Drdákovce, Holcové, Bačov potok.

Vzhľadom na nepriaznivé hydrologické podmienky má veľmi dôležitú vodohospodársku funkciu les.


 


Úvodná stránka