Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Jednotky civilnej ochrany

Jednotkou civilnej ochrany sa rozumie skupina osôb vytvorená na plnenie úloh v civilnej ochrane. Jednotky civilnej ochrany sa členia na riadiace orgány (štáb) a na odborné jednotky civilnej ochrany.

Členenie jednotiek civilnej ochrany - podľa odbornosti:

1. Štáby

2. Odborné jednotky:

- Prieskumná jednotka,

- Vyslobodzovacia jednotka,

- Zdravotnícka jednotka,

- Jednotka špeciálnej očisty terénu,

- Požiarna jednotka,

- Poriadková jednotka,

- Spojovacia jednotka,

- Zásobovacia jednotka,

- Záchranná jednotka,

- Jednotky na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany

 

Členenie jednotiek civilnej ochrany podľa miesta pôsobenia:

- Pre potrebu územia: obvod vychádza z analýzy územia vzniku možných mimoriadnych udalostí

- Pre potreby obce: obec zriaďuje jednotku civilnej ochrany v zmysle výpisu z analýzy územia

- Pre potreby právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov: objektové jednotky CO


 


Úvodná stránka