Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

OZNAMY

Koncert - Miro Jaroš

Miro Jaroš.jpg

 Oznamujeme občanom, že vstupenky sú ešte v posledných dvoch radoch a na balkón. Kto má záujem prídite.  Predpredaj vstupeniek je na obecnom úrade v kancelárií na prízemí v úradných hodinách. 
...viac...

Zverejnené 29.12.2017 -gs- Vyprší o 78 dní.


 

Fašiangový víkend

Fašiangový víkend v obci Lysá pod Makytou
Symbol veselosti, zábav, plesov a hojnosti. Fašiangy znamenajú obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou - Popolcovou stredou. Počas tohto ob ...viac...

Zverejnené 12.2.2018 -gs- Vyprší o 4 dni.


 

Oznam o nových zmluvách na hrobové miesta

V marci 2018 sa budú obnovovať zmluvy na hrobové miesta platné na 10 rokov. Ak nastáva zmena nájomcu  na hrobové miesto, je potrebné ju nahlásiť v termíne do 28.2.2018.
 Zmeny nájomcov môžete n ...viac...

Zverejnené 10.1.2018 -gs- Vyprší o 6 dní.


 

Vianočný stolnotenisový turnaj ZŠ a MŠ - Lysá pod Makytou

26543607_653678248354823_629681244_o.jpg

Zverejnené 8.1.2018 -gs- Vyprší o 4 dni.


 

Nový cestovný poriadok - vlaky

vlaky JPG.jpg

Zverejnené 11.12.2017 -gs- Vyprší o 288 dní.


 

Pomoc Andrejkovi

Prosíme občanov, aby doma odkladali vrchnáky z umelých fliaš.  Po nazbieraní väčšieho množstva nám ich noste na Obecný úrad do kancelárie na prízemí, alebo v predajni COOP Jednota je na ne pripravená ...viac...

Zverejnené 28.3.2017 -gs-


 

Nový mapový portál obce

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci. ...viac...

Zverejnené 16.2.2017 -mo-


 

Úradná tabuľa

Návrh VZN obce Lysá pod Makytou č.3/2018, ktorým sa vydáva prevádzkovanie pohrebiskaVytlačiť
 


 
 

,,NávrhVZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Vytlačiť
 


 
 

,, Návrh Dodatok č. 2 k VZN č.3/2016 o používaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácieVytlačiť
 


 
 

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Lysá pod MakytouVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu ,, Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Lysá pod MakytouVytlačiť
 


 
 

Obnova verejného osvetleniaVytlačiť
 

sken tabula.jpg

Cieľom projektu , Obnova verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou" bola výmena starého osvetlenia, ktorého prevádzkovanie bolo finančne náročné. Vďaka získaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR bola realizovaná výmena verejného osvetlenia v obci za moderné svietidlá, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou spotrebou elektrickej energie, s čím je spojená i úspora finančných prostriedkov na prevádzku verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou. Projekt obnovy verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou bol ukončený v roku 2015. 

Počet vymenených svietidiel - 449 

 

Svietidlo Výkon W Príkon w Počet ks
         LED1 26 27,04 351
         LED2 35 36,4 39
         LED3 80 83,2 59

 

Úspora energie s mernou jednotkou GJ/rok = 220,95

 


 
 

Dodatok k VZN č.3/2016Vytlačiť
 


 
 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2015Vytlačiť
 


 
 

VZN obce Lysá pod Makytou č. 1/2017Vytlačiť
 


 
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017Vytlačiť
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016.

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 5/2016 možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Dotácie v zmysle VZN na r. 2017 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti (spolu s požadovanými prílohami) doručenej do podateľne Obecného úradu v Lysej pod Makytou do 31.12.2016.

 


 
 


Úvodná stránka