Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

Úradná tabuľa

Výsledky voliebVytlačiť
 

Výsledky volieb.jpg


 
 

Miestne dane a poplatky na rok 2018Vytlačiť
 

Miestne dane a poplatky za komunálne odpady v r. 2018

 

Oznamujeme občanom, že  v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO a platného VZN č. 9/2012 v termíne do 31.01.2018 je potrebné nahlásiť zmeny k vyrubeniu dane z nehnuteľnosti a dane za psa pre r. 2018, ako napr.

  • nadobudnutie a predaj nehnuteľností v r. 2017, zmeny výmery pozemku
  • vydané stavebné povolenie alebo kolaudácia stavby v r. 2017
  • nadobudnutie psa, resp. zánik daňovej povinnosti za psa
  • doklady pre uplatnenie úľavy na daň – preukaz ZŤP, potvrdenie o hmotnej núdzi

 

V prípade uplatnenia úľavy na poplatok za komunálne odpady podľa platného VZN č. 10/2012 je potrebné predložiť doklady, napr.

  • preukaz ZŤP
  • potvrdenie o návšteve školy študentov, ktorí študujú a bývajú  mimo miesta trvalého pobytu
  • potvrdenie od zamestnávateľa o práci mimo bydliska (týždňovky), prípadne doklad o prechodnom pobyte, doklad o dlhodobom pobyte
  • potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci – v prípade osoby, ktorá žiada o odpustenie poplatku a celoročne sa zdržuje v inej obci

 

Všetky  zmeny  je potrebné nahlásiť na obecnom úrade v kancelárii na prízemí.

V prípade, že občan nepredloží doklady v stanovenej lehote (t.j. do konca januára) správca dane predmetnú daň a poplatok v príslušnom kalendárnom roku nezníži, resp. neodpustí.

 

 


 
 


Úvodná stránka