Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mimoriadna udalosť

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, pričom o tejto skutočnosti ste informovaní a následne, ako reagovať, čo bezprostredne urobiť.

I keď jedinec pri vzniku mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže však vhodnou voľbou znížiť straty na životoch a zdraví ľudí, ako aj výrazne znížiť dopady vplyvu pôsobenia mimoriadnej udalosti vo svojom okolí.

Preto si povedzme, čo má každý vedieť v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou.

Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti:

- správne a včas reagovať, usmerňovať okolie, to znamená, ak zaznie siréna, podľa druhu tónu a dĺžky varovania, rozoznáte pred čím Vás siréna varuje a pozorne počúvajte následnú hovorenú informáciu   prostredníctvom rozhlasu, televízie, mestského alebo obecného rozhlasu

- pri pobyte mimo budovy, vyhľadajte, čo najrýchlejšie úkryt, ak je to možné, prípadne vstúpte
  do najbližšej budovy

- ak sa nachádzate v domácnosti, zhromaždite celú rodinu, byt neopúšťajte, nesnažte sa vyzdvihnúť    deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané

- vytvorte uzavretý izolovaný priestor, tzn. utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu,    netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode
 s rozpusteným saponátom

- uhaste otvorený oheň a iné spalovacie zariadenia

- sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielacích pokynov

- telefonujte len v súrnom prípade, napr. rodinným príslušníkom, ktorí by sa mohli ocitnúť v pásme

  ohrozenia

- nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania, 150, 155, 158, 159, 112,    riešia vzniknutú situáciu

- postarajte sa o domáce hospodárske zvieratá, podľa možnosti ich umiestnite mimo pásma    ohrozenia, pričom použite prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca

- čakajte doma na ďalšie pokyny a zároveň sa presvedčte, či vo vašej blízkosti nie su ohrození starí

   ľudia, chorí alebo neschopní pohybu

- postarajte sa o deti bez dozoru

- pri akejkoľvek činnosti zachovajte kľud a rozvahu, nešírte paniku a poplašné správy

- dodržujte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a krízového riadenia, orgánov štátnej správy,

  samosprávy, orgánov, ktoré prijímajú opatrenia na odstránenie príčiny vzniku mimoriadnej

  udalosti a opatrenia na zamedzenie pôsobenie jej šírenia sa

- informácie dostanete Vám dostupnými informačnými prostriedkami


 


Úvodná stránka