Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

OZNAM TKRVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Oznam TKR.pdf Oznam TKR.pdf (268.8 kB)

 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Horelková.jpg Horelková.jpg (323 kB)

 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Zlocha L.jpg Zlocha L.jpg (321.5 kB)

 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Obnova verejného osvetleniaVytlačiť
 

sken tabula.jpg

Cieľom projektu , Obnova verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou" bola výmena starého osvetlenia, ktorého prevádzkovanie bolo finančne náročné. Vďaka získaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR bola realizovaná výmena verejného osvetlenia v obci za moderné svietidlá, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou spotrebou elektrickej energie, s čím je spojená i úspora finančných prostriedkov na prevádzku verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou. Projekt obnovy verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou bol ukončený v roku 2015. 

Počet vymenených svietidiel - 449 

 

Svietidlo Výkon W Príkon w Počet ks
         LED1 26 27,04 351
         LED2 35 36,4 39
         LED3 80 83,2 59

 

Úspora energie s mernou jednotkou GJ/rok = 220,95

 


 
 

Návrh VZN č.2/2017Vytlačiť
 


 
 

Zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 2017Vytlačiť
 

Zoznam kandidátov na predsedu TSK 2017 Zoznam kandidátov 20002.jpg Zoznam kandidátov 20002.jpg (318 kB)
Zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva TSK 2017 Zoznam kandidátov 20001.jpg Zoznam kandidátov 20001.jpg (658.1 kB)

 
 

Dodatok k VZN č.3/2016Vytlačiť
 


 
 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2015Vytlačiť
 


 
 

VZN obce Lysá pod Makytou č. 1/2017Vytlačiť
 


 
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017Vytlačiť
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016.

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 5/2016 možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Dotácie v zmysle VZN na r. 2017 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti (spolu s požadovanými prílohami) doručenej do podateľne Obecného úradu v Lysej pod Makytou do 31.12.2016.

 


 
 


Úvodná stránka