Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pamiatky

Farnosť a kostol

F A R N O S Ť  A  K O S T O L
   
  Farnosť v Lysej vznikla v roku 1787. Dovtedy bola obec filiálkou Lúk. Veriaci mali vtedy do kostola dve a pol hodiny cesty. V roku 1766 bolo v Lysej 9 sedliackych usadlostí, ktoré dávali na faru v Lúkach po 15 denárov, spolu 1 zlatku a 35 denárov. Okrem toho dávali jednotlivo korec pšenice, čiže spolu 6 a3/4 merice po 70 denárov, v celkovej hodnote 472 denárov. Pre faru pripravovali aj deväť vozov dreva po 15 denárov. Želiari dávali 10 denárov a podželiari 5 denárov. Celkový príjem fary v Lúkach od obyvateľov Lysej bol 8 zlatých a 175 denárov. 
  V roku 1787 bola Lysá povýšená nitrianskym biskupom Františkom Xavierom Fuschom na samostatnú farnosť. Od roku 1787 sa v Lysej začala viesť samostatná matrika pre pokrstených, sobášených i zomrelých a celá obec začala žiť novým cirkevným životom. Prvým kňazom sa stal od 1. januára 1788 Štefan Hesterény. Po ňom nasledovali Juraj Jakuš /od roku 1796/, Tomáš Počarovský /1 mesiac/, Juraj Bortsányi / 1798/, Ján Hidvéghy / 1818/, Michal Cingel /1832/, Ján Anton Pirner /1832/, Jozef Zaymus /1846/, František Strakovič /1848/, Anton Balogh /1850/, Ján Peťovský /1851/, Ján Černyei /1858/, Štefan Ručka /1858/, Andrej Hrabovec /1872/, Ján Peťovský /1874/, Jozef Metzetis /1879/, Karol Zlathazy /1879 - 1899/, Štefan Stolárik /1913/ , Štefan Spusta /1918 - 1934/, Juraj Jakuš/1934 -1938/, Tomáš Komár/1938-1942/ Ján Kutiš /r.1942 – pôsobil 4 mesiace/, Filip Beňačka /od 1. júla 1944-1948/, PhDr. Albert Masár/1948-1986/, p. farár Oliš /1986 -1990/, Milan Jedinák /1990 – 2001/, Mgr. Pavol Mičúch /od r. 2001 – 2012/, Mgr. Jozef Hlaváč /2012

Obyvateľstvo obce bolo vždy prevažne katolícke. Podľa stoličného súpisu z roku 1789 bolo v Lysej 314 katolíckych a 12 nekatolíckych rodín. Židia v tom období v obci ešte neboli. Až v roku 1851 sa 2121 obyvateľov Lysej hlásilo ku katolíkom, 3 k evanjelikom a 6 boli židia. O tri roky neskôr sa pomer zmenil : 2100 katolíkov a 6 židov. V roku 1913 žilo v Lysej 2330 katolíkov, 34 evanjelikov a 28 židov.  
  Obec sa rozhodla vybudovať vlastný kostol podľa projektov z roku 1800. Bol postavený v roku 1824. Celkové náklady tejto stavby činili 5 195 zlatých a 3 grajciare. Realizácia prevýšila pôvodne plánovaný rozpočet o 929 zlatých a 24 grajciarov. Pri stavbe sa spotrebovalo 138 700 tehál, 2465 meríc vápna, 3286 fúr piesku, 18 centov železa na zvieranie. Na stavbu a lešenie sa minulo 8 kubických siah trámov, 7 kubických siah žrdí, 36 kusov dreva na vypchávky a poťahy, 5 siah dlhého dubového dreva, 270 kusov dosiek, 63 300 kusov šindlov, 9200 kusov laťových klincov,95 000 šindľových klincov a 200 kusov nárožníkových klincov.  
  Pri znovuvýstavbe klenby kostola v roku 1819 došlo k nešťastiu, pri ktorom sa vážne zranili Ján Fajkráb z Broumova ,Jozef Fojt z Vlachovic na Morave, Ján Matocha, nádenník z Lysej a 7. mája 1819 pochovali Juraja Planku, výslužilca z Lysej.  
  Súčasne so stavbou kostola bola vybudovaná aj fara za 1796 zlatých a 52 grajciarov. Maštale a šopa, ako príslušenstvo fary, postavili za 618 zlatých a 15 grajciarov.  
  Klasicistický kostol svätého Štefana v Lysej bol opravovaný v roku 1959. V súčasnosti je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, zaklenutá troma poľami českej klenby, zbiehajúcej medziklenbovými pásmi do profilovaných nástenných pilierov. Objekt má hladkú fasádu, nad vchodom je datovanie. Hlavný oltár je z roku 1824 s novou ústrednou plastikou sv. Štefana kráľa. Bočné oltáre sú zasvätené Blahoslavenej Panne Márii a zmŕtvystaniu Krista. Zvon vo veži je od zvonolejára P. Bohuša z Banskej Štiavnice. Bol do Lysej prenesený v roku 1776 zo zoborského kláštora. 


 

Stavby 20. storočia, ktoré výrazne ovplyvnili život obyvateľov obce

 • Výstavba železničnej trate generála M. R. štefánika 1935-1937
 • Elektrifikácia obce 1949-1972
 • Výstavba železničnej zástavky 1982-1987
 • Budova novej základnej školy 1960 
 • Výstavba šatní na futbalovom ihrisku 1974-1976
 • Výstavba lyžiarskeho vleku 1987
 • Výstavba kultúrneho domu 1977-1982
 • Výstavba domu smútku 1984-1987
 • Výstavba pestovateľskej pálenice 1987- 1989
 • Výstavba pekárne 1987-1989
 • Vodovod a kanalizácia 1996 - trvá
 • Výstavba káblovej televízie 1999 - trvá
 • Výstavba káblovej televízie 1999 - trvá
 • Výstavba prírodného amfiteátra 1996
 • prístavba požiarnej zbrojnice 1996-1999

 

Výstavba a zmeny charakteru obce po roku 2002

 Rok 2002

 • Úprava verejného priestranstva v centre obce, výstavba kruhového objazdu

 Rok 2003

 • Kompletná výmena okien a vchodových dverí v Rímsko-katolíckom kostole sv. Štefana, rekonštrukcia ozvučenia. Maliari z Konskej previedli obnovu malieb v kostole.

 Rok 2004

 • Výmena okien na fare, nová strecha, zateplenie fary 

 Rok 2005

 • Prestavba kotolne, vykurovanie biomasou pre kultúrny dom, obecný úrad a základnú školu 
 • vybudovanie prístrešku pred domom rozlúčky, položenie dlažby

 Rok 2006

 • Výstavba športovo-kultúrneho areálu pri základnej škole, vybudovanie tenisového kurtu, prekrytie a oprava amfiteátra, vybudovanie krytej tribúny s kapacitou 390 miest pre divákov. vybudovanie nových prístreškov pre účinkujúcich, rekonštrukcia TJ Spartak.

 Rok 2009

 • Výstavba turisticko-oddychovej zóny pri odbočke do miestnej časti Dešná
 • Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v rámci operačného programu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Realizáciou projektu sa zvýšila energetická efektívnosť základnej a materskej školy, zmodernizovali a obnovili sa špeciálne učebne. Zvýšila sa kvalita vzdelávacieho procesu. V základnej škole prebehla kompletná rekonštrukcia. Vymenili sa okná, škola dostala novú fasádu. Na školských šatniach sa opravila a zaizolovala strecha. V škole sa vybudovalo laboratórium, zmodernizovala učebňa fyziky a chémie. Do školy bol zakúpený nový nábytok a počítače. 
 • Školská jedáleň bola zrekonštruovanátakmer od základov. Vybudovali sa nové sociálne zariadenia, krov, na strechu sa položila nová strešná krytina. Vymenili sa okná, podlaha a jedáleň dostala novú fasádu. Bola vybudovaná aj prípojka tepla na biomasu pre jedáleň pri základnej škole.
 • V materskej škole sa vymenili okná, budova sa zateplila a urobila sa nová fasáda opravila sa strecha a vybudoval sa teplovod na biomasu. 

 Rok 2011

 • Revitalizácia námestia v centre obce. V rámci projektu sa zmenil celkový vzhľad centra obce. V ybudovali sa chodníky, v centre obce bola položená zámková dlažba. V ybudovalo sa námestie s novým osvetlením, vymenilo sa zábradlie a na námestí pribudli lavičky. 

 Rok 2012 a 2013

 • V kultúrnom dome bola vymenená podlaha vo veľkej sále a zakúpili sa nové stoličky.​​​​​​​

 Rok 2014

 • Rekonštrukcia rozhlasu 1. etapa

 Rok 2015

 • V KD prebehla kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení. Počas minulých rokov sa realizovali viaceré opravy, avšak rekonštrukcia sociálnych zariadení bola nevyhnutná už dávnejšie. Projekt na rekonštrukciu bol vypracovaný ešte v minulom roku. 
 • Výstavba chodníka ku základnej škole.
 • Výmena okien v kultúrnom dome, projekt bol schválený v minulom roku.
 • Oprava miestnych komunikácií.
 • Výstavba detského ihriska.
 • Zakúpenie nových stolov do kultúrneho domu

 


Úvodná stránka