Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podklady na Valné zhromaždenie

Vážení členovia Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Lysá pod Makytou

 

V zmysle Stanov Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Lysá pod Makytou zo dňa 6. novembra 2005 a ich dodatkov sa tento rok končí päť ročné volebné obdobie predsedu, členov výboru a členov dozornej rady urbárskej obce pozemkového spoločenstva.

Na najbližšom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 23. júna 2019 sa uskutoční voľba nového vedenia Urbárskej obce pozemkového spoločenstva, t.j. voľba predsedu, členov výboru a členov dozornej rady.

Touto cestou preto žiadame členov urbárskej obce, ktorí majú záujem uchádzať sa o niektorú z uvedených funkcií aby prišli do kancelárie urbárskej obce, ktorá sa nachádza v budove Obecného úradu v pracovných dňoch v čase od 700  hod. do 1200  hod. kde by vyplnili žiadosť o kandidatúru na nimi vybratú funkciu.

V prípade nevyhovujúceho termínu alebo spôsobu podania žiadosti je možné vhodiť svoju žiadosť do poštovej schránky urbárskej spoločnosti, ktorá sa nachádza na budove Obecného úradu vedľa dverí  kancelárie  urbárskej spoločnosti.

Prihlášky je potrebné podať do konca mája, t.j. do 31.5. 2019, aby bolo možné žiadateľov zaevidovať a zaradiť do volieb,  na hlasovacie lístky na  hlasovanie, ktoré bude vykonané na Valnej hromade členov urbárskej obce pozemkového spoločenstva Lysá pod Makytou v nedeľu 23. júna 2019.

Žiadame členov urbárskej obce, ktorým záleží na ďalších dobrých výsledkoch hospodárenia a  ktorí by boli ochotní venovať  svoj voľný čas práci v urbárskom spoločenstve aby sa prihlásili v uvedenom termíne a v prípade záujmu im budú podané podrobnejšie informácie o  práci  v ďalšom päť ročnom volebnom období.

Za porozumenie ďakuje doterajšie vedenie urbárskej obce pozemkového spoločenstva Lysá pod Makytou.

 

V Lysej pod Makytou, dňa 6.5.2019

 

  Predseda urbárskej obce pozemkového spoločenstva                                       Anton Rusňák            


 


Úvodná stránka