Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povodne a záplavy

Na tento druh mimoriadnej udalosti ste varovaní šesť minútovým stálym tónom sirény s

doplnením slovnej informácie. 

 

Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami ?

Preventívne opatrenia, ktoré musia dodržiavať občania:

- nebudovať provizórne premostenia na tokoch, ktorých výstavba nie je v súlade so stavebným zákonom

- nebudovať provizórne stavby na brehoch tokov a ich tesnej blízkosti (kôlne, prístrešky)

- dbať na riadnu údržbu a statickú bezpečnosť stavieb už umiestnených na pobrežných pozemkoch

- neukladať do koryta toku ani do jeho blízkosti odpad akéhokoľvek druhu

- nevytvárať na brehu tokov skládky materiálov /drevo, seno, slama/, ktorý by bol zdrojom upchatia        mostov

- nevykonávať nepovolený výrub stromov v pobrežných porastoch

- nevysádzať dreviny bez súhlasu správcu toku v blízkosti vodných tokov

- zabrániť správnymi agrotechnickými postupmi erózii pôdy (orba po vrstevnici)

- odstrániť vo vlastnom záujme, v čase nebezpečenstva vzniku povodne zo suterénov domov                elektrospotrebiče,

- elektromotory, veci a zariadenia, ktoré by vodou mohli byť zničené alebo znehodnotené chrániť polohou, napr. umiestnením do vyšších poschodí

 

PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI

- Vytypovať si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.

- Pripraviť si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien.

- Pripraviť si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 – 3 dni.

- Ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie.

- Pripraviť sa na evakuáciu osôb, zvierat.

- Pripraviť si evakuačnú batožinu.

- Upevniť veci, ktoré by mohla odniesť voda.

 

V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV

- Opustiť ohrozený priestor.

- Zbytočne netelefonovať, len v prípade tiesňového volania.

- V prípade vyhlásenia evakuácie, dodržiavať zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektovať pokyny členov

evakuačnej komisie.

- V prípade časovej tiesne, okamžite sa presunúť na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.

- Nešíriť paniku a nerozširovať neoverené správy.


 


Úvodná stránka