Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prečo platíme viac?

Prečo platíme viac?

Podľa štatistiky odpadov za rok 2018 sa v našej obci triedi stále veľmi málo.

Niekoľko rád ako  máme triediť:

Do zelených kontajnerov určených na sklo, sa dáva len sklo, fľaše a nádoby zo skla – vypláchnuté od nápojov.

Do žltých kontajnerov, určených na plasty, sa dávajú plastové fľaše, plastové nádobky od šampónov, aviváží a pracích prostriedkov. Všetko stlačené a vypláchnuté vodou !

     To isté platí aj pre vrecový zber plastov, ktoré sa zvážajú  každý mesiac. Priesvitné biele vrecia plníme stlačenými plastovými fľašami, všetkými plastovými nádobkami od hygienických a pracích prostriedkov. Do vreca dávame aj igelitové sáčky, mikrotén, napr. aj priesvitné obaly z cestovín a napolitániek. Tiež plechovice od piva a konzervy. Teda nie do popolnice!

Ešte rada, čo s papierom. Mnohí z Vás už poznajú výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Zberová spoločnosť chodí pre papier a časopisy každý štvrťrok a teší sa Vašej obľube. Počas roka prebieha zber papiera aj v Základnej škole.  

Už onedlho dostane každá domácnosť v obci vďaka projektu financovanému z fondov EÚ kompostér zdarma. Do kompostéra  patrí pokosená tráva, burina zo záhrad a odpad z našich kuchýň. Návod na správne kompostavanie bude distribuovaný spolu s kompostérom. Napr. aj šupy z ovocia,  zeleniny a všetko, čo sa po čase rozloží na kompost a my ho použijeme do svojich záhrad.

Často počujeme otázku čo teda dám do popolnice a načo ju platím? Do popolnice patrí najmä popol.  

Ale hlavne si musíme uvedomiť, že neplatíme len za odpad, ktorí bez rozmyslenia a lenivosti natlačíme do svojich popolníc. Že ho nevytriedime a nedáme tam , kam naozaj patrí. Okrem toho sa do poplatku zahŕňajú aj náklady s uložením komunálneho odpadu zo zberného dvora (gauče, kreslá, drobný stavebný odpad, ...).  Skúsme sa to všetci naučiť a dodržiavať.  Netriedením odpadu škodíme hlavne sebe!

 

Poplatky za skládkovanie odpadov sú oveľa vyššie!

 Určite ste zaznamenali zvýšenie základného poplatku za odpad na osobu a rok. Zdá sa Vám to veľa, ale vybrané poplatky nepokryjú  všetky náklady na vývoz, zhodnotenie a uloženie komunálneho odpadu. Zhodnotenie vytriedeného komunálneho odpadu obec nič nestojí a triedený zber v obci financuje organizácia zodpovednosti výrobcov.

Od začiatku roku 2019 platí zákon č 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Výsledná cena za uloženie odpadu na skládke sa skladá z dvoch častí – z poplatku za tonu odpadu, ktorý sa platí spoločnosti prevádzkujúcej skládku KO – teraz je to 50,39 €  s DPH a z poplatku za tonu uloženého KO, ktorý sa platí štátu – doteraz  to bolo 5 € s DPH. A práve na druhú časť poplatku sa vzťahuje novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Samozrejme treba pripočítať dopravné náklady.

Za uloženie odpadu na skládku bude obec platiť poplatok za uloženie odpadu podľa toho, koľko odpadu vytriedila tzv. miery vytriedenia. Napríklad ak bude miera vytriedenia odpadov v obci do 10%, obec bude platiť za tonu odpadov uložených na skládke  zákonný poplatok 17 € za tonu ( v roku 2018 to bolo len 6 € za tonu) a od roku 2021 poplatok 33 € za tonu. Sadzby poplatkov za uloženie sú uvedené v tabuľke.

 

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

 

 

Motivačný prvok tejto zmeny zákona však obci našepká: triediť, triediť a triediť! A ak sa v  obci podarí dosiahnuť mieru vytriedenia na reálnu úroveň do 40 %, zaplatí poplatok od roku 2019 už len 8 € a od roku 2021 už len 22 € za tonu.  Ak sa nájde obec, ktorá vytriedi svoj odpad nad 60 %, zaplatí výrazne menej. Od 7 € od roku 2019, do 11 € za tonu od roku 2021.

 

ZA MINULÝ ROK SME DOSIAHLI MIERU VYTRIEDENIA ODPADOV V NAŠEJ OBCI NA ÚROVNI 18,82 %.

OD MIERY VYTRIEDENIA ODPADOV V NAŠEJ OBCI JE ODVODENÝ POPLATOK ZA ULOŽENIE ODPADU NA SKLÁDKE, ČO OVPLYVŇUJE SADZBU POPLATKU ZA ODPAD PRE VÁS OBČANOV. AK SA MIERA VYTRIEDENIA NEZLEPŠÍ, OBEC BUDE NÚTENÁ PRISTÚPIŤ K ĎALŠIEMU ZVYŠOVANIU SADZBY ZA ODPAD PRE OBČANOV.

Možno sa to zdá ako utópia, ale aj takéto obce sú už aj v súčasnosti. 

Na webovej stránke obce www.lysapodmakytou.sk  nájdete podrobné informácie o nakladaní s odpadmi  v našej obci, v sekcii odpadové hospodárstvo.

 

 


 


Úvodná stránka