Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Revitalizácia námestia

Revitalizácia námestia

 

Projekt Revitalizácia námestia v obci Lysá pod Makytou bol realizovaný v rámci Ministerstva Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Regionálneho operačného programu, opatrenie: Regenerácia sídiel.

Celková hodnota projektu: 849 039,10 €

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku zo ŠR SR a fondov EÚ predstavovala sumu 796 205,51 €

Financovanie projektu Revitalizácia námestia pozostávalo zo spolufinancovania, pričom 95 % tvorilo financovanie zo Štátneho rozpočtu SR a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 5 % z rozpočtu obce.         

Začiatok realizácie projektu: 3/2009

Ukončenie realizácie projektu: 7/2011

Ukončenie monitorovacieho obdobia projektu  – koniec roka 2016

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a zatraktívnenie obce Lysá pod Makytou prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev. Revitalizácia námestia je pre obec veľkým prínosom. Vďaka zrealizovanému projektu v centre obce vznikla kultúrno-oddychová zóna a tiež priestor určený pre zhromažďovanie občanov. V rámci projektu sa zrekonštruovali spevnené plochy, vytvorila sa pešia zóna a bezbariérová zóna. V rámci projektu boli vybudované chodníky, vďaka ktorým sa zlepšila bezpečnosť obyvateľov, ale i návštevníkov obce.  V centre obce  sa umiestnili koše a lavičky. Námestie slúži nielen  obyvateľom, ale aj  návštevníkom obce. V priebehu roka je práve novovybudované námestie miestom pre organizovanie bezplatných kultúrnych a spoločenských podujatí ako je príchod Mikuláša, jarmoky spojené s prezentáciou ľudových remesiel, či fašiangy. Ďalším prínosom je zlepšenie vybavenosti občianskou infraštruktúrou a atraktivity obce pre turistov a investorov.


 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 


Úvodná stránka