Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

Stláčame obalyVytlačiť
 

rekord10_zmensena (1).jpg

Na základe požiadavky zberovej spoločnosti vás žiadame pri vrecovom zbere plastov o stláčanie PET fliaš, najlepšie pošliapať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať iba plné vrecia. Pokiaľ nebude vrece naplnené doplna, naši pracovníci Vám ho nevyvezú. Je potrebné  ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

Tiež to platí pre vývoz veľkých kontajnerov na plasty.

Všetky plastové obaly je potrebné pred hodením do kontajnera odzátkovať a stlačiť, najlepšie zošliapnuť. Vrchnáky si môžete odkladať a pri väčšom množstve odovzdať na obecnom úrade, alebo v Coop Jednote, kde je nato určená nádoba.

 Prosíme Vás, aby ste tieto podmienky dodržiavali, lebo by musel byť znížený vývoz plastov a zberných nádob.

 

 


 
 

Úradná tabuľa

,,Návrh VZN č. 2/2017 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstváchVytlačiť
 


 
 

Programový rozpočet 2018-2020Vytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Lysá pod Makytou, konaných 4. novembra 2017Vytlačiť
 


 
 

Obnova verejného osvetleniaVytlačiť
 

sken tabula.jpg

Cieľom projektu , Obnova verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou" bola výmena starého osvetlenia, ktorého prevádzkovanie bolo finančne náročné. Vďaka získaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR bola realizovaná výmena verejného osvetlenia v obci za moderné svietidlá, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou spotrebou elektrickej energie, s čím je spojená i úspora finančných prostriedkov na prevádzku verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou. Projekt obnovy verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou bol ukončený v roku 2015. 

Počet vymenených svietidiel - 449 

 

Svietidlo Výkon W Príkon w Počet ks
         LED1 26 27,04 351
         LED2 35 36,4 39
         LED3 80 83,2 59

 

Úspora energie s mernou jednotkou GJ/rok = 220,95

 


 
 

Dodatok k VZN č.3/2016Vytlačiť
 


 
 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2015Vytlačiť
 


 
 

VZN obce Lysá pod Makytou č. 1/2017Vytlačiť
 


 
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017Vytlačiť
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016.

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 5/2016 možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Dotácie v zmysle VZN na r. 2017 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti (spolu s požadovanými prílohami) doručenej do podateľne Obecného úradu v Lysej pod Makytou do 31.12.2016.

 


 
 


Úvodná stránka