Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tiesňové volanie 112

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc? Volaj číslo 112 (Európske číslo tiesňového volania).

Kto patrí do Integrovaného záchranného systému (IZS)?

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a operátori tiesňovej linky 112:

základné záchranné zložky IZS:

- Hasičský a záchranný zbor,

- poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,

- Horská záchranná služba,

- Banská záchranná služba,

ostatné záchranné zložky IZS:

- Ozbrojené sily Slovenskej republiky,

- obecné (mestské) hasičské zbory,

- závodné hasičské útvary,

- pracoviská vykonávajúce štátny dozor, alebo činnosti podľa osobitných predpisov,

- Jednotky civilnej ochrany,

- Slovenský Červený kríž,

- iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie  pomoci v tiesni,

 

Čo je to tieseň?

Tieseň je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie  a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.

 

Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112 ?

Volajte len v prípade, keď je ohrozený:  život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.

Pri volaní na linku tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky.

 

Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:

- Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.

- Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti.

- Komu sa to stalo? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).

- Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

 

Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:

- v byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe  čísla - červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne na sídliskách) a podobne,

- na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice a podobne.

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď pomoc je už na ceste. Nezrušte hovor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali.


 


Úvodná stránka