Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá stavebné

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
 Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu.pdf (169.1 kB) (169.1 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla
 Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf (275.9 kB) (275.9 kB)

Žiadosť o stanovisko k odňatiu poľnohospodárskej pôdy
 Žiadosť o stanovisko k odňatiu pôdy z PPF.pdf (249.7 kB) (249.7 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf (172.6 kB) (172.6 kB)

Žiadosť o potvrdenie veku stavby
 Žiadosť o potvrdenie veku stavby.pdf (243.1 kB) (243.1 kB)

Zápis o skúške vodotesnosti žumpy
 Zápis o skúške vodotesnosti žumpy.pdf (121.6 kB) (121.6 kB)

Prehlásenie stavebného dozora
 Prehlásenie stavebného dozora.pdf (187.2 kB) (187.2 kB)

Ohlásenie drobnej reklamnej stavby
 Ohlásenie drobnej reklamnej stavby.pdf (206.6 kB) (206.6 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia
 Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia.pdf (184.8 kB) (184.8 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf (280.9 kB) (280.9 kB)

Návrh na kolaudáciu stavby
 Návrh na kolaudáciu stavby.pdf (283.7 kB) (283.7 kB)

Žiadosť o zmeny a doplnky k ÚPN-O Lysá pod Makytou
 Žiadosť o zmeny a doplnky k ÚPN-O Lysá pod Makytou.pdf (323.3 kB) (323.3 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf (193.1 kB) (193.1 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
 Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby.pdf (196.7 kB) (196.7 kB)

Tlačivá životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie MZZO.
 Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie MZZO..pdf (100.5 kB) (100.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO
 Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO.pdf (188.9 kB) (188.9 kB)

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby
 Návrh na kolaudáciu vodnej stavby.pdf (246.6 kB) (246.6 kB)

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.pdf (193.7 kB) (193.7 kB)

Žiadosť o povolenie vodnej stavby
 Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studne.pdf (186.7 kB) (186.7 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf (208.1 kB) (208.1 kB)

Tlačivá dopravné

Žiadosť na zvláštne užívanie ciest- rozkopávky, pretláčanie Mk
 Žiadosti na zvláštne užívanie cesty, povolenie uzávierky cesty.pdf (468.7 kB) (468.7 kB)

Tlačivo cintorín

Žiadosť o vydanie povolenia na zhotovenie obruby hrobu na miestnom cintoríne
 Cintorín-žiadosť.pdf (176.2 kB) (176.2 kB)

Tlačivá sociálne

 EON.docx (12.8 kB) (12.8 kB)

Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.pdf (195.8 kB) (195.8 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf (249.4 kB) (249.4 kB)

Dotácie

Dotácie
 Dotácie - web.docx (13 kB) (13 kB)

Príloha k žiadosti - rozpočet
 Príloha k žiadosti - rozpočet.pdf (253.7 kB) (253.7 kB)

Prílohy k žiadosti - čestné vyhlásenie
 Prílohy k žiadosti - čestné vyhlásenia.pdf (186.3 kB) (186.3 kB)

zúčtovanie poskytnutej dotácie.
 zúčtovanie poskytnutej dotácie.pdf (197.5 kB) (197.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie
 žiadosť o poskyt. fin. dotácie.pdf (201.4 kB) (201.4 kB)

Tlačivo SHR

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka
 SHR - ohlásenie.pdf (183.5 kB) (183.5 kB)Úvodná stránka