Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Účastník dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky

Ste účastníkom dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky?

Čo je potrebné okamžite vykonať?

Vozidlo prepravujúce nebezpečnú látku je označené

- identifikačnou výstražnou tabuľkou - oranžovo sfarbená tabuľka s čiernym popisom
s identifikačným číslom látky (UN kód; príklad: benzín 1203) a stupňom nebezpečenstva (Kemlerov kód; príklad:33 – horľavina II. stupňa)

- bezpečnostná značka – piktogram vyjadrujúci triedu nebezpečnosti nebezpečnej látky

Identifikačná výstražná tabuľka obsahuje:

- Kemlerov  kód

- Un kód – identifikuje látku podľa medzinárodných dohôd a preprave NL

- Bezpečnostná značka – trieda nebezpečnosti

 

KONAJTE!

 - Odstavte vozidlo, podľa možnosti  mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby bola zachovaná prejazdnosť komunikácie pre záchranné jednotky.

- Ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustite kontaminovaný priestor.

- Bez ohrozenia vlastnej osoby zistite čo sa stalo. V žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému vozidlu, z ktorého uniká nebezpečná látka.

- Oznámte nehodu na linke 112, alebo na niektoré z čísel zložiek integrovaného záchranného systému, s prípadným popisom identifikačných výstražných tabuliek  a bezpečnostných značiek, ktorými je havarované vozidlo opatrené.

- Nedotýkajte sa nebezpečnej látky, ani predmetov, ktoré by ňou mohli byť kontaminované.

- Po príchode záchranárov sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.

 

PAMÄTAJTE! 

platí pre osoby zúčastnené dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky.

 - Nebezpečná látka v plynnom stave sa vždy šíri v smere vetra.

- Únik z ohrozeného priestoru voľte vždy kolmo na smer vetra.

- Ochranná maska, alebo improvizované prostriedky ochrany jednotlivca slúžia len na rýchly únik

  z kontaminovaného priestoru, nie na pohyb v ňom

- Pri ochrane dýchacích ciest použite látkovú prípadne papierovú vreckovku preloženú vo viacerých  vrstvách podľa možnosti navlhčenú vodou

- Rýchly odsun zo zamoreného územia (z kontaminovaného územia)


 


Úvodná stránka