Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do európskeho parlamentu

Vyhlásenie predsedu národnej rady Andreja Danka

2019_028_vyhlásenie (4).pdf(142.9 kB)2019_028_vyhlásenie (4).pdf

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

 Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

 Oznámenie o delegovaní člena obsahuje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti

 c) meno, priezvisko a podpis osoby

 1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany

 2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/120_ep/ep19_1info/WEP19_D2OkVK.docx

 V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb, je žiaduce, aby na účely efektívnej komunikácie so starostom obce, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol k oznámeniu o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie okrem vyššie uvedených údajov aj telefonický kontakt.

 Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia volebnej komisie, zasielanie pozvánok, oznámení, uznesení a ďalších informácií, ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka môže politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote do 01. apríla 2019

Emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

podatelna@lysapodmakytou.sk

prednosta@lysapodmakytou.sk

 

Emailové adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  

podatelna@lysapodmakytou.sk

prednosta@lysapodmakytou.sk

 

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada


 

Voľby
do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

***

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

http://www.minv.sk/?volby-ep


 


Úvodná stránka