Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

Vypnutý elektrický prúd v obci Vytlačiť
 

 Stredoslovenská energetika - distribúcia Vám oznamuje, že bude vypnutý elektrický prúd v časti obce Gábovce a Luliakovce dňa 8.2.2018

 

08.02.2018 07:30 - 16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 29  

08.02.2018 07:30 - 16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 300   

08.02.2018 07:30 - 16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 347   

08.02.2018 07:30  - 16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 403   

08.02.2018 07:30  - 16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 404   

08.02.2018 07:30-  16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 405   

08.02.2018 07:30- 16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 405   

08.02.2018 07:30- 16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 406   

08.02.2018 07:30 - 16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 413   

08.02.2018 07:30 -16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 415  

08.02.2018 07:30 -  16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 416   

08.02.2018 07:30- 16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 417   

08.02.2018 07:30 -  16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 418   

08.02.2018 07:30 -  16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 419  

08.02.2018 07:30-  16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 420   

08.02.2018 07:30 -  16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 421   

08.02.2018 07:30 -  16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 421   

08.02.2018 07:30 -  16:30 Lysá pod Makytou  Gábovce 422  

08.02.2018 07:30 - 16:30 Lysá pod Makytou  Luliakovce 408   

08.02.2018 07:30 -  16:30 Lysá pod Makytou  Luliakovce 408   

08.02.2018 07:30-  16:30 Lysá pod Makytou  Luliakovce 409  

08.02.2018 07:30 -16:30 Lysá pod Makytou  Luliakovce 409   

08.02.2018 07:30 - 16:30 Lysá pod Makytou  Luliakovce 410  

08.02.2018 07:30 -  16:30 Lysá pod Makytou  Luliakovce 411   

08.02.2018 07:30 -  16:30 Lysá pod Makytou  Luliakovce 412   

  

 


 
 

Úradná tabuľa

Obnova verejného osvetleniaVytlačiť
 

sken tabula.jpg

Cieľom projektu , Obnova verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou" bola výmena starého osvetlenia, ktorého prevádzkovanie bolo finančne náročné. Vďaka získaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR bola realizovaná výmena verejného osvetlenia v obci za moderné svietidlá, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou spotrebou elektrickej energie, s čím je spojená i úspora finančných prostriedkov na prevádzku verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou. Projekt obnovy verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou bol ukončený v roku 2015. 

Počet vymenených svietidiel - 449 

 

Svietidlo Výkon W Príkon w Počet ks
         LED1 26 27,04 351
         LED2 35 36,4 39
         LED3 80 83,2 59

 

Úspora energie s mernou jednotkou GJ/rok = 220,95

 


 
 

Dodatok k VZN č.3/2016Vytlačiť
 


 
 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2015Vytlačiť
 


 
 

VZN obce Lysá pod Makytou č. 1/2017Vytlačiť
 


 
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017Vytlačiť
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016.

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 5/2016 možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Dotácie v zmysle VZN na r. 2017 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti (spolu s požadovanými prílohami) doručenej do podateľne Obecného úradu v Lysej pod Makytou do 31.12.2016.

 


 
 


Úvodná stránka