Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lysá pod Makytou.

Zber elektronického odpaduVytlačiť
 

stiahnuť.jpgZBER   ELEKTRONICKÉHO  ODPADU

Obecný úrad Lysá pod Makytou oznamuje občanom, že dňa 13.11.2017  (pondelok)

sa uskutoční v našej obci zber elektronického odpadu

Občania, ktorí majú záujem odovzdať do zberu elektronický odpad t.j. chladničky, mrazničky, pračky, elektrické sporáky, vysávače, šijacie stroje, mikrovlnné rúry, rozhlasové prijímače, televízory a iné., je potrebné, aby elektronický odpad potrebné nachystať nasledovne:

V Lysej pod Makytou je potrebné elektronický odpad nachystať k miestnej komunikácií, ktorá vedie z dolného konca obce až po kríž nad školou.

Pri miestnej komunikácií na Záhumní, k hlavnej ceste od kríža po križovatku. Žiadame občanov z časti obce Štiepkovce a Stráň, aby elektronický odpad priviezli ku hlavnej ceste, občania z časti Gábovce ku Domu smútku, z časti obce Dodkovce a Barnovce k mostu oproti pekárni, z časti obce Ondričkovce, Krátke, HolcovéDrdákovce ku hlavnej ceste.

Z časti obce Putalovce, Zlochovce, Rôtov, VlkovceŠústové je potrebné nachystať elektronický šrot k hlavnej ceste smerom do Dešnej až po Hájenku.

Upozorňujeme občanov, že je treba dôsledne dodržať termín nachystania odpadu ku ceste 13.11.2017 do 8.00 hod., nie neskôr, pretože v tomto čase príde vozidlo, ktoré bude elektronický odpad zbierať.


 
 

Úradná tabuľa

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 na opatrovateľskú službuVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie EON_2017.docx EON_2017.docx (12.5 kB)

 
 

Obnova verejného osvetleniaVytlačiť
 

sken tabula.jpg

Cieľom projektu , Obnova verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou" bola výmena starého osvetlenia, ktorého prevádzkovanie bolo finančne náročné. Vďaka získaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR bola realizovaná výmena verejného osvetlenia v obci za moderné svietidlá, ktoré sa vyznačujú výrazne nižšou spotrebou elektrickej energie, s čím je spojená i úspora finančných prostriedkov na prevádzku verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou. Projekt obnovy verejného osvetlenia v obci Lysá pod Makytou bol ukončený v roku 2015. 

Počet vymenených svietidiel - 449 

 

Svietidlo Výkon W Príkon w Počet ks
         LED1 26 27,04 351
         LED2 35 36,4 39
         LED3 80 83,2 59

 

Úspora energie s mernou jednotkou GJ/rok = 220,95

 


 
 

Dodatok k VZN č.3/2016Vytlačiť
 


 
 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2015Vytlačiť
 


 
 

VZN obce Lysá pod Makytou č. 1/2017Vytlačiť
 


 
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017Vytlačiť
 

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016.

Dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 5/2016 možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce len na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Dotácie v zmysle VZN na r. 2017 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti (spolu s požadovanými prílohami) doručenej do podateľne Obecného úradu v Lysej pod Makytou do 31.12.2016.

 


 
 


Úvodná stránka